2015. április 16., csütörtök

Százmilliárdok mezőgazdasági vízgazdálkodásra, öntözésfejlesztésre

A klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekben szükség van a mezőgazdasági vízgazdálkodás támogatására és az ágazat szereplőinek aktív együttműködésére. Az előttünk álló időszakban közel 380 milliárd forint jut erre a célra – jelentette ki Kis Miklós Zsolt Szarvason.
Az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencián elmondta, hogy a mezőgazdasági vízgazdálkodás tekintetében a Vidékfejlesztési Program (VP) célja olyan beruházások támogatása, amelyek egyaránt elősegítik az öntözött területek növelését, a víztakarékosságot, az energiahatékonyságot, a meliorációt és a vízvisszatartást. A támogatható műveletek sorában profitnövekedést előirányzó és nem termelő beruházások is megtalálhatók. A VP-ben mintegy 53 milliárd forint áll rendelkezésre e célra, amelyre – öntözésfejlesztési igényeiknek megfelelően – a mezőgazdasági szereplők pályázhatnak majd.
Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) önkéntes alapon résztvevő gazdálkodók is részesülhetnek vízgazdálkodási célú kifizetésekben. Ehhez a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében az ötéves fenntartási időszak alatt bizonyos többlettevékenységet kell vállalniuk, mint például a környezetbarát tápanyag-gazdálkodás vagy a vízbázisok védelme.
Kis Miklós Zsolt kitért az agrárágazat szereplői közötti együttműködés fontosságára és az innovációs készségek támogatására. A cél az olyan összehangolt, tájgazdálkodási célú mintaprojektek ösztönzése és bővítése térségi szinten, mint a Vásárhelyi Terv, az Ős-Dráva Program, valamint a Duna-Tisza közi homokhátság állapotának javítása.
A VP mellett a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) is sürgeti a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást és a természeti katasztrófák kockázatának csökkentését, így a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztéseket. 2020-ig ezen célokra 324 milliárd forint fordítható. Ebből az állami és az önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztésére a támogatások több mint 50 százaléka jut, de a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodáshoz szükséges feltételek javítására is 88 milliárd forint áll rendelkezésre.
A kormány a jövőben kiemelten kívánja támogatni a klímaváltozáshoz alkalmazkodó beruházásokat, hiszen a hazai agrárium versenyképességét nagyban meghatározza az öntözhető terültek nagyságára. Az öntözés fejlesztésére több akcióterv is készül.

Forrás: Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárság, magyarmezogazdasag.hu


2 megjegyzés:

 1. "Az öntözés fejlesztésére több akcióterv is készül." Az akciót tervezők figyelmébe ajánlom Takács Károly régész 15 évvel ezelőtti felismerését, a Kárpát-medence árpád-kori vízrendszerét, vízgazdálkodását. Amit ártéri vagy fokgazdálkodás néven Andrásfalvy Bertalan kutatott, az ennek a fejlett, árpád-kori komplex ártéri vízkormányzó rendszernek a török háborúk alatt tönkrement, leromlott, méltatlan utóda volt csupán!

  Takács Károly rövid
  http://www.historia.hu/userfil...

  Takács Károly hosszabb
  http://epa.oszk.hu/00400/00414...

  VálaszTörlés
 2. Takács Károly rövid
  http://www.historia.hu/userfiles/files/2010-067/Takacs.pdf

  Takács Károly hosszabb
  http://epa.oszk.hu/00400/00414/00001/pdf/takacskaroly.pdf

  VálaszTörlés